• فرحزاد، کوچه آبشار،دره فرحزاد رستوران پل
  • +98 (021) 44 84 54 62

02144845462

اطلاعات تماس

شماره های تماس

  • +98 (021) 44 84 54 62

آدرس

  • فرحزاد، کوچه آبشار،دره فرحزاد رستوران پل
    ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

برای ما پیام ارسال کنید

رستوران پل فرحزاد

Map Data
Map data ©2017 Google
Map DataMap data ©2017 Google
Map data ©2017 Google
Map
Satellite